Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastWanneer worden fietspaden geveegd?

De fietspaden langs gewestwegen worden 5 maal per jaar geborsteld worden met 2 extra veegbeurten voor de campagnes "lenteschoonmaak" (periode april) en "op een proper fietspad terug naar school" (periode augustus).

Indien het vuil echter een gevaar betekent voor de fietser, wordt zo snel mogelijk overgegaan tot een plaatselijke veegbeurt.

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Hoe komt het dat overal langs gewestwegen zo veel lege verpakkingen liggen, die niet worden opgeruimd? Wanneer wordt het zwerfvuil opgeruimd?

Elke maand is er een algemene zwerfvuil-opruimbeurt langs gewest- en autosnelwegen. Fietspaden langs gewestwegen worden 4 tot 6 keer per jaar geborsteld.

Mogelijk valt er desondanks toch soms zwerfvuil te bespeuren langs gewestwegen en op fietspaden langs deze wegen (o.a. afgevallen bladeren, kiezel, glas,?...)

Grotere en vaste obstakels die op de fietspaden/gewestwegen worden aangetroffen, worden meteen verwijderd.

Via sensibiliseringsacties probeert het Agentschap Wegen en Verkeer burgers er bewust van te maken om hun zwerfvuil naar de juiste locaties te brengen en dus niet op het openbaar domein te gooien.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Wanneer worden de vuilbakken leeggemaakt op de parking?

Het leegmaken van de afvalbakken (minicontainers) langs carpoolparkings en parkings zonder uitbating langs autosnelwegen gebeurt op regelmatige basis. Zij worden 2 maal per week geledigd met een extra beurt per week in de maanden juni,juli,augustus en september.

De parkings op autosnelwegen met uitbating (vb. tankstation) worden onderhouden door de concessiehouder.

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid