Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastWanneer ik het gratis nummer van de Wegentelefoon bel, kom ik steeds in een andere provincie terecht. Waarom?

Wanneer u 0800/12266 draait wordt u doorverbonden met de Vlaamse Wegentelefooncentrale van de provincie waarin u zich bevindt op het ogenblik van de oproep. Concreet betekent dit dat, wanneer u vanuit de provincie Limburg belt (ook al gaat het over een probleem in de provincie Antwerpen), u doorverbonden wordt met de afdeling Wegen en Verkeer te Hasselt.

Indien u echter via uw mobiel belt of buiten de kantooruren dan moet u via een keuzemenu aangeven in welke provincie de beschadigde weg ligt :

  • Heeft u een melding voor de provincie Antwerpen druk toets 1
  • Heeft u een melding voor de provincie Limburg druk toets 2
  • Heeft u een melding voor de provincie Oost Vlaanderen druk toets 3
  • Heeft u een melding voor de provincie Vlaams Brabant druk toets 4
  • Heeft u een melding voor de provincie West Vlaanderen druk toets 5

Via de website www.meldpuntwegen.be of www.meldpuntfietspaden.be kan u ook gebreken aan de weg- of fietspadeninfrastructuur melden.

Wilt u liever e-mailen? Stuur uw bericht naar de afdeling in de provincie waar de situatie zich voordoet :

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid