Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastWaarom wordt er in de winter niet gestrooid op fietspaden terwijl de wegen ijsvrij zijn.

De organisatie van de winterdienst op fietspaden is niet eenvoudig. Sinds enkele jaren wordt op fietspaden langs gewestwegen eerst sneeuw geruimd en vervolgens gestrooid. Deze methode van gladheidbestrijding heeft echter voldoende en zwaar verkeer nodig om het strooizout in de sneeuw of het ijs te walsen om een optimale werking van het strooizout tot stand te brengen. Fietsen zijn onvoldoende zwaar en ook de banden zijn niet breed, wat de werking van het zout bemoeilijkt en vertraagt.

Wij willen ons verontschuldigen voor het ongemak dat deze toestand veroorzaakt. In zware winteromstandigheden rekenen wij echter ook op uw begrip wanneer we niet alle paden onmiddellijk vrij krijgen.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Waarom werd er te laat gestrooid in onze provincie met ongevallen als gevolg?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een winterpermanentie, die jaarlijks ingaat op de 3de maandag van oktober. Vanaf die datum zijn onze wegendistricten paraat om op te treden in geval van gladheid.

Wanneer de weersvoorspellingen en het gladheidsmeetsysteem van AWV kans op gladheid voorspellen worden inspecteurs uitgestuurd die de staat van de wegen in de betrokken districten controleren, ook gedurende de nacht. Wanneer de inspecteurs beginnende gladheid waarnemen worden onmiddellijk strooiacties opgestart.

Wanneer u een concrete vraag heeft of een specifieke locatie al dan niet gestrooid werd kunt u deze vraag, samen met de reden van uw vraag, stellen via het meldpunt wegen : www.meldpuntwegen.be

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid