Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastGewestweg X is in zeer slechte staat. Er zijn al een aantal voorlopige herstellingen gebeurd, maar zonder resultaat. Waarom wacht men zo lang om dit probleem definitief op te lossen?

Bij vaststelling van problemen met de staat van een gewestweg wordt er steeds nagegaan of de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang komt. Als dat het geval is worden er tijdelijke herstellingen uitgevoerd om de veiligheid te garanderen. Daarna wordt de toestand van nabij opgevolgd en indien nodig, worden nieuwe maatregelen genomen.

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Wat zijn Calamiteitenroutes? Wat moet ik doen bij zware verkeershinder op de autosnelwegen?

Op verschillende plaatsen langs Vlaamse autosnelwegen staan blauwe borden zonder tekst. Dat is geen vergissing. In noodsituaties ontpoppen deze borden zich tot een bewegwijzerde omleiding. Om de weggebruikers een goed alternatief te bieden bij zware verkeershinder op de autosnelweg, werd op verschillende plaatsen in Vlaanderen een systeem van 'calamiteitenroutes' uitgewerkt. Een calamiteitenroute is een soort omleidingsroute die enkel ingeschakeld wordt wanneer de autosnelweg gedeeltelijk of volledig wordt afgesloten, bijvoorbeeld na een zwaar ongeval.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid