Meldpunt Wegen
Meldpunt Wegen

Via het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid kunt u gebreken aan de weginfrastructuur melden.

Het melden van een knelpunt gebeurt in 4 stappen. Uw melding wordt finaal in dossiervorm bezorgd aan de bevoegde wegbeheerders.

Opgelet Let wel op :
meldingen op en rond fietspaden gebeuren via een apart meldpunt, het Meldpunt Fietspaden.

Lees zeker eerst ook even de vaak gestelde vragen (FAQ). Zij kunnen mogelijk een antwoord bieden op uw melding.


Naar de website van het Meldpunt Fietspaden Vaak gestelde vragen
Naar het Meldpunt Wegen

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid